Historie

Geschreven door Huub van Mullekom:
(geplaatst in het Onder Ons)

Door een besluit van de politiek moesten de sportvelden van SV Deurne verhuizen van de Molenstraat naar het onrendabele industrieterrein “De Kranenmortel”. Een behoorlijke afstand vanuit de Walsberg: 4 à 5 km. En omdat een deel van het bos en de ‘bosplak’, speeldomein van onze kinderen, inmiddels was volgebouwd, was er nabij het centrum geen geschikte speelruimte om onze jeugd op te vangen. Dit probleem is besproken in de toenmalige stuurgroep o.l.v. Dhr. Goudoever (†). Er werd toen een werkgroep samengesteld voor onderzoek van een eigen sportveld. Deze werkgroep bestond uit de heren Martien van de Heijden (†), Kees van Ham, Geert Kanters, Geraar van Nunen (†), André van Zeeland en Huub van Mullekom.

Uit een onderzoek onder de bewoners van Walsberg bleek 80% voor het initiatief te zijn, zodat naar een locatie gezocht werd. De hoek waar nu het sportveld ligt, leek toen een van de mogelijkheden: dicht bij het centrum van de Walsberg en toch erbuiten.

Er zijn vele besprekingen geweest met verschillende belanghebbenden, zoals de fam. H. Reinders, Kerkbestuur van de St. Willibrordusparochie en gebruiker Sjef Kuipers. Ik denk dat allen dit een goed initiatief voor de Walsberg vonden, want eind juli 1974 waren de plannen rond en kon de locatie als sportterrein ingericht gaan worden.

In september ’74, na het uitzetten van de piketpaaltjes door Toon Verhees (†), gingen de Firma Hendriks en de Gebr. Aldenzee aan de slag, zodat in oktober het veld kon worden ingezaaid. Met het stichtingsbestuur van het Gerardushuis werd een lening van Fl. 2000,= afgesloten en afgesproken dat de werkgroep onder de vlag van het Gerardushuis kon functioneren. Toon Manders kreeg vanuit het Gerardushuis de opdracht om de werkgroep te begeleiden. In dezelfde tijd werden gesprekken gevoerd met SV Deurne om gestalte te geven aan de samenwerking voor de nabije toekomst.

In september 1975 is het sportveld officieel geopend met de KPJ-kringdagen, gevolgd door junioren- (t/m de D-leeftijd) en veteranenvoetbal.

In de periode tussen 1975 en 1984 zijn er diverse gesprekken met de gemeente gevoerd om het huurcontract van 10 jaren om te zetten in aankoop. Zo’n 3 maanden voor het aflopen van het huurcontract het de gemeente de accommodatie aangekocht.

In 1975 zijn er 2 kleedlokalen en een berging gebouwd. In 1979 werd de kantine gebouwd en later werd sportpark Leeuwkensbroek geprivatiseerd. D.w.z. we kregen alles in eigen beheer; de gemeente bemoeide zich er niet meer mee.

In 1992 is het plan rond het parkeren langs de Kuilvenweg gerealiseerd. Dat was mijn laatste klus.

Helaas is de KPJ-Deurne opgehouden te bestaan. Jammer, want een goed gebruiker viel daarmee weg. Al met al denk ik dat de doelstelling vanuit de stuurgroep om voor de Walsberg een eigen sportvoorziening te realiseren een hele goede was en tot de dag van vandaag bijdraagt aan het welzijn in de walsberg.

Al met al denk ik dat de doelstelling vanuit de stuurgroep om voor de Walsberg een eigen sportvoorziening te realiseren een hele goede was en tot de dag van vandaag bijdraagt aan het welzijn in de Walsberg.

Huub van Mullekom